Tin tức

Check out market updates

Nghệ An: Các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản cần thực hiện nghiêm quy hoạch

Đó là một trong những quy định của UBND tỉnh Nghệ An trong Công văn số 5724 ngày 13/8 của UBND tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào triển khai thực hiện các dự án, góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu về nhà ở, chỉnh trang đô thị, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh vẫn chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch đô thị các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện, thị xã có liên quan. Ảnh: Thanh Vinh

Một số chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích bất hợp pháp của khách hàng; một số tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện, chưa thực hiện bảo lãnh ngân hàng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; việc sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch,…

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản và để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trên, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các quy định khác liên quan đến quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn; khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch đô thị các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện, thị xã có liên quan để đảm bảo quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội…

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân theo quy định;… Các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung được giao tại Công văn này.

UBND các huyện, thành, thị thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra việc đầu tư xây dựng tại các dự án bất động sản để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi xây dựng sai quy hoạch xây dựng, thiết kế được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, gây khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cùng với đó, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở về hồ sơ thủ tục thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định; tổ chức chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của chủ đầu tư trong kinh doanh bất động sản…

Nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Vinh có hạ tầng xung quanh rất chật hẹp. Ảnh: P.T

Đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy hoạch, thực hiện nghiêm Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các Luật có liên quan khác; không áp dụng các hình thức huy động vốn như góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh,… của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc các hình thức huy động vốn khác để chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc,…

Nghiêm cấm huy động vượt quá số tiền mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật; phải thực hiện việc bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định;…

Các sản giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Điều 26 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; quảng cáo, rao bán sản phẩm đúng với thiết kế, quy hoạch dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quảng cáo.

Bình luận

0969.702.123