Tin tức

Check out market updates

Quy hoạch ‘Huyện lúa’ Yên Thành sẽ có 6 khu đô thị mới

Theo quy hoạch, Yên Thành sẽ có 6 khu đô thị, trong đó có 1 đô thị trung tâm – loại IV, 5 đô thị vệ tinh – loại V. Đây là một định hướng quan trọng để “quê lúa” phát triển theo hướng đô thị – nông thôn bền vững.
 
Quy hoạch huyện Yên Thành mới được UBND tỉnh Nghệ An thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019, nhằm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Thành đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 17/4/2017).
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Theo quy hoạch, đến năm 2035, huyện Yên Thành có 6 đô thị, trong đó có 1 đô thị trung tâm – loại IV (nâng cấp thị trấn Yên Thành lên đô thị loại IV), 5 đô thị vệ tinh – loại V.  Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,2%.
Cụ thể: Đô thị trung tâm phát triển trên cơ sở nâng cấp thị trấn Yên Thành. Chức năng là đô thị trung tâm hành chính, dịch vụ, công nghiệp, chuyển giao công nghệ của huyện; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 11.000 người, năm 2015 khoảng 20.000 người.
 
Đô thị mới Vân Tụ phát triển trên cơ sở trung tâm xã Công Thành, một phần xã Khánh Thành, Liên Thành. Chức năng là đô thị hỗn hợp phát triển dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm tiểu vùng phía Nam của huyện; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 12.000 người; diện tích 300 ha.
Đô thị mới Đô Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Đô Thành, chức năng là đô thị thương mại dịch vụ, trung tâm của tiểu vùng kinh tế phía Đông của huyện Yên Thành; Quy mô dân số đô thị năm 2025 khoảng 13.000 người, quy mô đất đô thị năm 2025 khoảng 370 ha.
Đô thị mới Tân Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Tân Thành, chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái. Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 7.000 người, quy mô đất đô thị năm 2035 khoảng 210 ha.
Đô thị mới Lăng Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Lăng Thành: Chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái; Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 8.000 người.
Đô thị mới Tây Thành phát triển trên cơ sở trung tâm xã Tây Thành (dân số hiện trạng khoảng 2.100 người); Chức năng là đô thị phát triển hỗn hợp, chế biến lâm sản, nông sản, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái; Quy mô dân số đô thị năm 2035 khoảng 5.000 người; Quy mô đất đô thị năm 2035 khoảng 150 ha.
 

Huyện Yên Thành định hướng phát triển không gian thành 5 vùng.

Vùng 1: Vùng trung tâm gồm các xã: Hoa Thành, Hợp Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Xuân Thành, Nhân Thành và thị trấn Yên Thành. Tổng diện tích là: 5.067 ha bằng 9,25% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng: Xây dựng tập trung về đô thị, hành chính, dịch vụ, công nghiệp, chuyển giao công nghệ của huyện.
Vùng 2: Quy hoạch phân vùng phía Nam, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành, Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Long Thành, Trung Thành và Nam Thành.
Tổng diện tích là: 12.165 ha bằng 22,21% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng là không gian phát triển hỗn hợp đô thị, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, phát triển dịch vụ, phát triển nông sản hàng hóa. Trung tâm là đô thị Vân Tụ có chức năng là đô thị hỗn hợp phát triển dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp
Vùng 3: Quy hoạch phân vùng phía Bắc, gồm đô thị Tân Thành, đô thị Lăng Thành và toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Tân Thành, Mã Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Hùng Thành, Phúc Thành, Hậu Thành và Đức Thành.
Đây là vùng đô thị hỗn hợp, phát triển chủ đạo các không gian vùng sản xuất nông lâm nghiệp chất lượng cao, theo hình thức kinh tế vườn đồi trang trại. Phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm sản, vừa trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, vừa phát triển chăn nuôi…
 
 

Vùng 4, phía Đông – Thương mại dịch vụ, đầu mối giao thông, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Đô Thành, Thọ Thành, Hồng Thành, Phú Thành. Tổng diện tích  3.019 ha, bằng 5,51% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Chức năng vùng này là trung tâm động lực phát triển dịch vụ, giao thông, giao thương hàng hóa phía Đông của huyện.
Vùng 5: Phía Tây và Tây Bắc – Kinh tế nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái, gồm toàn bộ ranh giới hành chính các xã: Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành, Đồng Thành, Thịnh Thành, Minh Thành, Lý Thành, Bắc Thành và Đại Thành. Tổng diện tích là: 17.615 ha bằng 32,16% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Vùng này có chức năng là không gian bảo vệ rừng quốc gia, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất; Phát triển chủ đạo các không gian dịch vụ du lịch, không gian các vùng cảnh quan, sinh thái tự nhiên và vùng bảo tồn di tích lịch sử cách mạng.

Theo baonghean

Bình luận

0969.702.123